Prodej pohledávky

Značka: MSPH 89 INS 1508 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

08.07.2021
31.03.2022

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako insolvenční správce dlužníka: SERVIS CANIS, s.r.o., sp. zn. MSPH 89 INS 1508 / 2019 nabízí za úplatu postoupení pohledávky za společností NAŠE KUCHYNĚ s.r.o., IČ 05621348, sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 v celkové hodnotě 146 804 Kč + příslušenství.

Dne 15. 5. 2021 nabyl právní moci směnečný platební rozkaz č. j. 53 Cm 53/2021- 31. Pohledávka je vymáhána v rámci exekučního řízení.

Předmětná pohledávka bude prodána nejvyšší podané nabídce.
Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!