PRODEJ POHLEDÁVKY

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Pohledávky

12.05.2022
30.06.2022

Insolvenční správce dlužníka ECO SUN s.r.o., IČ: 26723611, sp. zn. MSPH 78 INS 8504 / 2014, vyhlašuje výběrové řízení na prodej pohledávky zapsané do majetkové podstaty dlužníka. Povinný: Ing. Petr Hrobník, r.č. 640917/1010, IČ: 62609955, Nad Palatou 2673/16, 150 00 Praha Smíchov, v celkové výši 1.020.819,20 Kč bez příslušenství.  Vykonatelná pohledávka dle rozsudku MS v Praze ze dne 12.2.2018, č.j. 80 Cm 340/2015-124, vymáhána v exekučním řízení vedeném EÚ Přerov, JUDr. Lukáš Jícha č.j. 203 Ex 06362/19.

Podmínky prodeje:
– zaslání nabídky z identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou
– nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky
– insolvenční správce může bez udání důvodů výběrové řízení zrušit

Kontakt: rychtalikova@rychtalikova.cz

Informace o zadavateli

Sylva Rychtalíková stratil@rychtalikova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2022 31.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 15.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 20.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 21.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!