PRODEJ POHLEDÁVKY

Značka: MSPH 60 INS 11173 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

22.01.2023
22.03.2023

AB-HP insolvenční kancelář, v.o.s. nabízí z majetkové podstaty dlužníka XENYLLA s.r.o. v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 60 INS 11173 / 2020 k prodeji pohledávku za BUNZL CZ s.r.o., IČO: 48593192, sídlem Dolnokrčská 2029/54a, Krč, 140 00 Praha 4, za Ing. Filip Kulas, nar. 2. 6. 1980, bytem Dětmarovice 202, 735 71, za Filip Linek, nar. 14. 2. 1977, bytem Společná 2213/6, 182 00 Praha, za Lenka Zamazalová, nar. 6. 1. 1975, IČO: 70776181 se sídlem Zahořany 156, 252 10,
z titulu náhrady škody spočívající v nesrovnalostech finančních toků („manka“), ke kterým mělo dojít/docházet v rámci dlouhodobé obchodní spolupráce mezi dlužníkem a společností BUNZL CS a.s., resp. jejím právním předchůdcem OSKAR PLAST, s.r.o. v nominální hodnotě 13 468 445 kč nejvyšší nabídce. Nejedná se o konkrétní neuhrazené faktury či konkrétní škody, ale vyplývá z několik let trvající obchodní spolupráci, ve věci je vedeno též trestní řízení
. Insolvenční správce neručí za dobytnost této pohledávky. Pohledávka je tvrzena dlužníkem, byť z dokladů předložených insolvenčnímu správci jednoznačně nevyplývá, je ohledně ní již několik let vedeno trestní řízení, ve kterém může být dlužníkovi přiznána. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje a rovněž odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. Své nabídky zasílejte na e-mail: hana.paskova@ab-hp.cz, tel.č 731178927

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!