PRODEJ POHLEDÁVKY DLUŽNÍKA

Značka: KSOS 31 INS 20871/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

24.03.2023
25.04.2023

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení KSOS 31 INS 20871 / 2019 dlužnice Ing. Jarmily Blažejové k prodeji pohledávky dlužníka a to:

 • pohledávky dlužnice zapsané v Soupise majetkové podstaty  dlužnice ze dne 21.1.2020 pod položkou IV. Pohledávky bod. 3 – pohledávka za Miroslavem Škvárou, IČ 18493971, bytem Palackého 106, Smiřice ve výši 469.981,90 Kč z titulu úhrady dluhu za jiného (regresní nárok). Vykonatelnost dle rozsudku ze dne 30.10.2017, č.j. 14C 18/2017 – 61 vydal Okresní soud v Hradci Králové.

Podmínky prodeje: 

 • – majetek dlužnice bude prodán za nejvyšší nabídnutou cenu,
 • – kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem majetku,
 • – kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 • – insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky

Nabídky s uvedením  kontaktních údajů zájemce zasílejte do 25.4.2023 písemně na adresu ALFA insolvenční v.o.s , Olšany u Prostějova čp. 462, PSČ 798 14 či elektronicky (podatelna@alfains.cz)

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!