Prodej pohledávky dlužníka DOMY START, a.s. KSBR 54 INS 11121 / 2012

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

01.04.2021
30.04.2021

Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M., insolvenční správce dlužníka DOMY START, a.s., ins. řízení KSBR 54 INS 11121 / 2012, nabízí k prodeji majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Jedná se o následující pohledávku dlužníka:

 • pohledávka za dlužníky Petr Coufal, nar. 24. 2. 1978, a Darina Coufalová, nar. 27. 1. 1977, oba bytem Oslavany, Hlavní 331/80, PSČ 664 12, Okres Brno-venkov, vzniklá z titulu bezdůvodného obohacení na základě užívání nemovitých věcí ve vlastnictví věřitele bez právního důvodu, a to rodinného domu č. p. 1532, pozemku parc. č. St. 1987 a parc. č. 940/97, vše v k. ú. Ivančice. Bezdůvodné obohacení vzniklo za období od prosince 2012 do prosince 2014, bylo věřitelem uplatněno ve výši 16.000,- Kč měsíčně. Pohledávka byla přiznána pravomocným a vykonatelným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 12. 12. 2016, č. j. 7 C 70/2015-76. Výše jistiny činí 384.000,- Kč, zákonný úrok z prodlení dle rozsudku z částky 384.000,- Kč od 16. 12. 2014 do 2. 7. 2020 činil celkem 171.582,77 Kč, a náklady nalézacího řízení vedeného Okresním soudem Brno-venkov pod sp. zn. 7 C 70/2015, přiznány pravomocným a vykonatelným rozsudkem činí 24.587,20 Kč.

Pohledávka byla ve výši 580.169,97 Kč zjištěna v oddlužení dlužníků vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 13785 / 2020. https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=43852725

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek

– mimo dražbu přímým prodejem

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce, s výhradu odsouhlasení kupní ceny věřitelským výborem

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy

– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat

 

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

 

e-mail: jf@forteslegal.cz, do předmětu zprávy uveďte označení „DOMY START – pohledávka“

adresa: Vranovská 45/1, 612 00 Brno

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. 4. 2021 vč.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!