PRODEJ pohledávky dlužníka V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM POD SP. ZN. KSBR 32 INS 18884 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

16.02.2020
15.02.2021

Insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 18884/2017 (dlužníka Petra Matějíčka) pohledávku dlužníka, kterou dne 1.10.2018 sepsal pod položkou č. 1 do soupisu majetkové podstaty, a to:

  • pohledávku  vůči panu Lukáši Kodrlovi, nar. 8.5.1985, bytem Třída Vítězství 1146, 686 04 Kunovice, z titulu dlužného nájemného za období 25.3.2017 – 25.8.2017,a to na základě nájemní smlouvy ze dne 1.11.2016

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán jako celek nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám. 1,  796 01 Prostějov do 29.2.2020.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!