PRODEJ POHLEDÁVKY DLUŽNÍKA V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM POD SP. ZN. KSOS 36 INS 12901/2022

Značka: KSOS 36 INS 12901/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Pohledávky

12.04.2024
30.04.2024

Insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 36 INS 12901/2022 (dlužníka Unit Process s.r.o.) pohledávku dlužníka, kterou dne 19.5.2023 sepsal pod položkou č. 14 do soupisu majetkové podstaty, a to:

 • Pohledávky za jednatelem společnosti Unit Process s.r.o. Petrem Markem, nar. 11.5.1965, bytem Osvoboditelů 256, 747 64 Velká Polom, z titulu půjčky ve výši jistiny 5.000.000,- Kč s přísl.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán jako celek nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín,  do 30.4.2024.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!