PRODEJ POHLEDÁVEK DLUŽNÍKA V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ VEDENÉM POD SP. ZN. KSOS 36 INS 2583/2020

Značka: KSOS 36 INS 35066/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Pohledávky

05.07.2020
01.10.2021

Insolvenční správce společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 36 INS 35066/2014 (dlužníka EKORECYKLING Czech Republic, s.r.o.) pohledávky dlužníka, které dne 3.4.2016 sepsal pod položkou po1 do soupisu majetkové podstaty, a to:

 • pohledávky (včetně příslušenství) vůči dlužníkovi Antonínu Esslerovi, r.č. 615214/1655, Říční okruh 2340/28, 794 01 Krnov, z nevyplacených směnek v nominální hodnotě 2.000.000,- Kč, přiznané směnečným platebním rozkazem č.j. 32 Cm 154/2013-12 vydaným dne 31.5.2013 Krajským soudem v Ostravě. Celková výše pohledávky činí 2.825.161,46 Kč. Pohledávky jsou přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka a jeho manželky, sp. zn. KSOS 36 INS 2583/2020.

Podmínky prodeje:
a) Nabízené pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku ceny za úplatné postoupení
c) Cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz do 05.11.2020.

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!