Prodej pohledávky mimo dražbu zapsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka RITO money office s.r.o., Praha 8, Primátorská 296/38, IČ: 02006553, sp. zn. MSPH 88 INS 2059/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

12.01.2024
30.04.2024

Insolvenční správce dlužníka RITO money office s.r.o., Praha 8, Primátorská 296/38, IČ: 02006553, sp. zn. MSPH 88 INS 2059/2017, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu ve výši 208.257,03 Kč majetek zapsaný do majetkové podstaty, zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod B-126, IV. Pohledávky, poř. č. 2 – pohledávka vedená za paní Marií Mokrou, jakožto poddlužnicí dlužníka, jež je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení na majetek dlužnice vedená u Krajského soudu v Brně, KSBR 58 INS 3335/2023.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

– kupní cena bude uhrazena před nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky

– veškeré náklady spojené s postoupením pohledávky hradí nabyvatel pohledávky

 

Termín pro podání nabídek: do 31.3.2024

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : Paclik.insolvencni.spravce@email.cz, případně písemně na adresu sídla insolvenčního správce.

Další informace v kanceláři insolvenčního správce.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!