Prodej pohledávky – neuhrazená odměna architekta ( vila Klánovice)

Značka: Klánovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Klanovice, Česko

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Pohledávky

15.03.2021
15.04.2021

V zastoupení věřitele nabízíme k prodeji pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého neuhrazením části celkové odměny architekta za zpracování a provedení architektonického díla – vily v Praze – Klánovicích.

Pohledávka byla uplatněna vůči dlužnici – vlastníku dotčené vily v Praze – Klánovicích – předžalobní výzvou do výše 3.333.000,- Kč jistiny, která je k dispozici v příloze tohoto inzerátu.

Dlužnice je solventní, bez dalších nám známých závazků po splatnosti, s dostatečným majetkem k úhradě pohledávky (kdy jen hodnota výše zmíněné nemovitosti násobně převyšuje výši pohledávky).

Identifikaci dlužnice, další podrobnosti a podklady k pohledávce budou zájemcům dodány k jejich dotazu oproti NDA. Adresa pro vyžádání podrobností: pjenik@sampa.cz

 

Vyhodnocení nabídek zájemců proběhne po 16.4.2021. Pohledávka tak, jak stojí a leží ve smyslu § 1918 NOZ bude postoupena zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou oproti úhradě kupní ceny – věřitel si vyhrazuje právo oslovit dalšího zájemce v pořadí neuzavře-li zájemce s aktuálně nejvyšší cenovou nabídkou smlouvu o postoupení pohledávky v přiměřené době, případně odmítnout i všechny nabídky.

 

Ke vzniku a vyčíslení pohledávky:

Věřitel jakožto architekt zpracoval a později opakovaně na přání dlužnice upravoval a doplňoval architektonický projekt a následně dozoroval realizaci takto upraveného projektu. Odměna architekta za uvedené byla smluvně určena jako odvislá od výsledných investičních nákladů realizace díla (rodinného domu, zahradního domku a zahrady) a jeho parametrů v rámci určeného výpočtového nástroje. V průběhu realizace díla v důsledku změn iniciovaných a vyžadovaných dlužnicí tyto investiční náklady, stejně jako náročnost díla samého, násobně vzrostly.

Po dohotovení díla dlužnice uhradila architektu – věřiteli – pouze část odměny vypočtenou z původních předpokládaných investičních nákladů díla, jakkoliv v souladu se smlouvou a metodikou výpočtu odměny architekta v ní zakotvené výsledná odměna v důsledku změn a úprav iniciovaných dlužnicí měla být násobně vyšší.

Zbylá část nárokované odměny architekta nebyla uhrazena, dlužnice ji hradit odmítá a nárok na ni rozporuje.

Věřitel pohledávku proto uplatnil po předchozí komunikaci s dlužnicí předžalobní výzvou zaslanou dlužnici prostřednictvím advokáta do výše 3.333.000,- Kč, když toto vyčíslení představuje ze strany věřitele de facto již nabídku ke smírnému řešení  – s ohledem na smluvní ustanovení a metodiku výpočtu odměny a při započtení úroku z prodlení dle zákona lze uplatňovat nárok výrazně vyšší.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!