prodej pohledávky položka č. 12

lenger@insolvence-is.cz

prodej pohledávky položka č. 12

Jde o pohledávku z majetkové podstat y dlužníka Nicod, s. r. o. za odvolaným insolvenčním správcem a společníky veřejné obchodní společnosti.

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu lenger@insolvence-is.cz nejpozději do 16.10.2020.  Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.  Při podpisu bude předán originál rozhodnutí včetně vyznačené doložky právní moci.

Značka:

MSPH 79 INS 7477 / 2010 Nicod

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Pohledávky

15.09.2020
16.10.2020


Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Související inzeráty