prodej pohledávky položka č. 3

Značka: KSPH 60 INS 8901 / 2020 Iva Roztoky IVA Roztoky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekPohledávky

05.10.2020
19.12.2021

Jde o pohledávku z majetkové podstaty dlužníka IVA Roztoky s.r.o. v likvidaci  :

Exekuční řízení oprávněného: IVA Roztoky s.r.o. v likvidaci, se sídlem Přemyslovská č.p. 1189, Roztoky, PSČ: 252 63, IČ: 61678058 proti povinnému: Dvořák Martin, bytem Libníč č.p. 85, Libníč, PSČ: 373 71, RČ: 761222/1683 ve výši 2.190.788,00 Kč. Vedeno EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM Praha 10 – soudní exekutor Mgr. Bednář Richard, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, pod sp. zn. 003 EX 530/06.

Zveřejněno na listu B -3 dne 31.8.2020.

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu prodej@insolvence-is.cz nejpozději do 19.12.2021.  Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.  Při podpisu bude předán originál rozhodnutí včetně vyznačené doložky právní moci.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 28.02.2027 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!