Prodej pohledávky – poř.č. 2.1.2. soupisu majetkové podstaty dlužníka PETROL TRADE, s.r.o.

Značka: KSHK 42 INS 37201 / 2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Finanční majetek

20.12.2019
19.12.2020

Insolvenční správce JUDr. Šárka Vesková dává na vědomí nároku na náhradu pohledávky  – pod poř.č. 2.1.2. pohledávka za Romanem Moťovským – nárok z titulu nákladů soudního řízení vedeného před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 75 Cm 72/2009. Výše pohledávky 28 800,00 Kč.

 

Podmínky prodeje:
– splnění podmínek dle insolvenčního zákona
– prodej nejvyšší nabídce
– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu a vzniku jakéhokoli nároku na straně zájemce a dále právo změnit podmínky
– náklady spojené s předložením nabídky a převzetím zboží hradí kupující
– nabídka musí být písemná a obsahovat dostatečné označení zájemce
– zájemce zřetelně uvede nabídnutou cenu částkou, s uvedením, zda se jedná o kupní cenu bez DPH.

Zájemci o koupi nechť se obrátí na insolvenčního správce společnost JUDr. Šárku Veskovou, se sídlem Hradec Králové, Brněnská 300/31, PSČ 500 06, a to prostřednictvím e-mailu na insolvence@veska.cz .
Nabídky předkládejte do 30.1.2020.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu a vzniku jakéhokoli nároku na straně zájemce a dále právo změnit podmínky, jakožto i odmítnout všechny nabídky.

 

 

Informace o zadavateli

JUDr. Šárka Vesková insolvence@veska.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.05.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!