Prodej pohledávky přihlášené v insolvenci

Značka: 220955

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

09.04.2024
24.04.2024

Likvidátor soudem zrušené společnosti STASIS SYSTEMS a.s. v likvidaci IČ: 26115778, se sídlem Sluneční náměstí 2583, Praha 5 – Stodůlky, JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem v Olšinách 2300/75, Praha 10, DS dutxwdc nabízí k úplatnému postoupení nezajištěnou a nezjištěnou pohledávku této společnosti v nominální výši 93,027.659,81 Kč uplatněnou přihláškou v insolvenčním řízení na majetek společnosti Heavy Machinery Services, a.s. vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod zn. KSCB 26 INS 29347 / 2013. Přihláška je evidována pod číslem P-310, insolvenční správkyní byla popřena a o pravost je veden incidenční spor.  Společnosti Stasis Systems, a.s. v likvidaci  jako věřitel vykonával v tomto řízení  práva s nezjištěnou pohledávkou. Veškeré podklady jsou k disposici v insolvenčním rejstříku, v oddíle P-310 a pokud se týče incidenčního sporu o pravost, výši a pořadí v oddíle  C-42 pod sp.zn. 30 ICm 3100/2020.

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoli nabídku nebo všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „STASIS SYSTEMS, a.s., nabídka“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky doporučenou poštou na adresu likvidátora 100 00 Praha 10, V Olšinách 2300/75  nebo do jeho datové schránky ID: dutxwdc a to nejpozději do 23.04.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Likvidátor si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky prodeje pohledávky či nabídky prodeje pohledávky, výběrové řízení zrušit a odmítnout bez odůvodnění všechny předložené nabídky.

Případné doplňující informace k nabídce poskytne likvidátor elektronickou poštou na základě žádosti na adrese pavel@cizkovsky.cz

JUDr. Pavel Čížkovský,likvidátor

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!