Prodej pohledávky

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Pohledávky

23.08.2021
15.09.2021

Insolvenční správce dlužníka ECO SUN s.r.o., IČ: 26723611, sp. zn. MSPH 78 INS 8504 / 2014, vyhlašuje výběrové řízení na prodej pohledávky zapsané do majetkové podstaty dlužníka. Povinný: Ing. Petr Hrobník, r.č. 640917/1010, IČ: 62609955, Nad Palatou 2673/16, 150 00 Praha Smíchov, v celkové výši 4.298.454,49 Kč.  Vykonatelná pohledávka dle rozsudku MS v Praze ze dne 12.2.2018, č.j. 80 Cm 340/2015-124, k vymožení pohledávky byla zahájena exekuce a zřízeno exekutorské zástavní právo k id. ½ bytové jednotky v k.ú. Smíchov.

Podmínky prodeje:
– zaslání nabídky z identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou
– nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek
– insolvenční správce může bez udání důvodů výběrové řízení zrušit

Kontakt: rychtalikova@rychtalikova.cz

Informace o zadavateli

Sylva Rychtalíková stratil@rychtalikova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!