Prodej pohledávky v rámci insolvenčního řízení Pjetar Perdeda

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.07.2021
18.04.2022

Insolvenční správce dlužníka Pjetara Perdedy, jehož insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 65 INS 26790/2016 tímto nabízí v souladu s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 4. 2021 pohledávku za společností Prizen s.r.o.  v celkové výši 152.804,- Kč s přísl. přiznané rozsudkem ze dne 7. 2. 2020, č.j. 41 C 197/2019-35, vydaným Obvodním soudem pro Prahu 1. Exekuce je vedená soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou pod sp. zn. 203 Ex 25175/20. Pohledávka bude zpeněžena nejvyšší nabídce s tím, že si insolvenční správce vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.


Přílohy:

Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!