Prodej pohledávky ve věci sp. zn. KSCB 27 INS 3953 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihočeský kraj

Pohledávky

19.05.2023
23.07.2023

IS nabízí k prodeji pol. č. 45 soupisu majetkové podstaty – pohledávku dlužníku za osobou Jiří Kotrba, nar. 1.3.1973, bytem Jestřebice 28, 398 43 Bernartice u Milevska (původní jednatel dlužníka) z titulu hotovostních zápůjček na základě Rámcové smlouvy o poskytnutí zápůjček ze dne 2.1.2018 v průběhu roku 2018 čerpáno celkem 3,4 mil. Kč a 9500,- EUR. Pohledávka byla uplatněna v pozůstalostím řízení vedeném pod sp. zn. Nd 103/2019 u notářky: Ilona Pavlasová, notářka v Písku, Velké náměstí 116, 397 01 Písek ve výši 3.751.886,46 Kč. Pohledávka je předmětem soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 3 C 166/2022, které je vedeno proti 3 dědicům (1) Alena Kotrbová 2) Lucie Kotrbová 3) Veronika Kotrbová, všichni bytem Jestřebice 28, 398 43 Bernartice).

V řízení je zpochybňována mj. pravost podpisu zůstavitele na smlouvě. Aktuálně IS navrhuje zadání znaleckého posudku ohledně pravosti podpisu (k dispozici je pouze kopie smlouvy a dostatek srovnávacího materiálu). DODATEK – soudce má za to, že nelze zadat znalecký posudek z kopie listiny. Zájemce si bude muset vyhodnotit další postup stran vymáhání pohledávky!!! Bližší informace v insolvenčním rejstříku, nebo u IS (732 426 510).

Podmínky prodeje:
– prodej nejvyšší nabídce,
– úhrada úplaty za postoupení nejpozději při podpisu smlouvy,
– náklady spojené s prodejem hradí kupující,
– správce neodpovídá za existenci pohledávky a neručí ani za dobytnost pohledávky ani její vady,
– nabyvatel tedy převezme pohledávku ve stavu k datu prodeje bez ručení za její dobytnost a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti postupitele za existenci a právní vady pohledávek
– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu.

IS je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu. Případné nabídky zasílejte na is.vojtek@outlook.com .

Výběrové řízení bude ukončeno dne 23.7.2023.

Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!