Prodej pohledávky ve věci sp. zn. KSCB 27 INS 3953 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

19.05.2023
02.06.2023

IS nabízí k prodeji pol. č. 45 soupisu majetkové podstaty – pohledávku dlužníku za osobou Jiří Kotrba, nar. 1.3.1973, bytem Jestřebice 28, 398 43 Bernartice u Milevska (původní jednatel dlužníka) z titulu hotovostních zápůjček na základě Rámcové smlouvy o poskytnutí zápůjček ze dne 2.1.2018 v průběhu roku 2018 čerpáno celkem 3,4 mil. Kč a 9500,- EUR. Pohledávka byla uplatněna v pozůstalostím řízení vedeném pod sp. zn. Nd 103/2019 u notářky: Ilona Pavlasová, notářka v Písku, Velké náměstí 116, 397 01 Písek ve výši 3.751.886,46 Kč. Pohledávka je předmětem soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 3 C 166/2022, které je vedeno proti 3 dědicům (1) Alena Kotrbová 2) Lucie Kotrbová 3) Veronika Kotrbová, všichni bytem Jestřebice 28, 398 43 Bernartice).

V řízení je zpochybňována mj. pravost podpisu zůstavitele na smlouvě. Aktuálně IS navrhuje zadání znaleckého posudku ohledně pravosti podpisu (k dispozici je pouze kopie smlouvy a dostatek srovnávacího materiálu).

Podmínky prodeje:
– prodej nejvyšší nabídce,
– úhrada úplaty za postoupení nejpozději při podpisu smlouvy,
– náklady spojené s prodejem hradí kupující,
– správce neodpovídá za existenci pohledávky a neručí ani za dobytnost pohledávky ani její vady,
– nabyvatel tedy převezme pohledávku ve stavu k datu prodeje bez ručení za její dobytnost a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti postupitele za existenci a právní vady pohledávek
– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu.

IS je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu. Případné nabídky zasílejte na is.vojtek@outlook.com do 2.6.2023.

Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2023 30.06.2023 Dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!