Prodej pohledávky ve věci sp. zn. MSPH 90 INS 11101 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha

Pohledávky

19.05.2023
31.01.2024

IS nabízí k prodeji pol. č. 2 soupisu majetkové podstaty – pohledávku dlužníka z titulu náhrady škody za advokátem – Mgr. Tomáš Krejčí, advokát, IČO: 66274346, se sídlem Pařížská 204/21, 11000 Praha. Výše pohledávky má činit 705 578,- Kč.

Výše a důvod vzniku pohledávky je rozebírán v podání zveřejnéním v insolvenčním rejstříku pod B-20 a B-24. Pohledávka nebyla zažalována.

Podmínky prodeje:
– prodej nejvyšší nabídce,
– úhrada úplaty za postoupení nejpozději při podpisu smlouvy,
– náklady spojené s prodejem hradí kupující,
– správce neodpovídá za existenci pohledávky a neručí ani za dobytnost pohledávky ani její vady,
– nabyvatel tedy převezme pohledávku ve stavu k datu prodeje bez ručení za její dobytnost a učiní prohlášení, že se vzdává nároků z odpovědnosti postupitele za existenci a právní vady pohledávek
– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu.

IS je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu. Případné nabídky zasílejte na is.vojtek@outlook.com.

Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!