PRODEJ POHLEDÁVKY VE VÝŠI 1.035.000,- Kč

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.02.2022
30.09.2023

Koppa v.o.s., IČ: 254 28 578 se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, insolvenční správce dlužníka Česká energie, a.s., IČ: 255 96 080, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha   nabízí k prodeji pohledávku ve výši 1.035.000,- Kč s příslušenstvím za společností LITTLE HORN s.r.o., IČ: 01399659, se sídlem Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha. Ve věci byl dne 2. 9. 2019 vydán platební rozkaz č. j. 35 C 126/2019-6, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 1.035.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10% ročně z částky 1.035.000,- Kč od 12. 7. 2019 do zaplacení. Žalovaný povinnost dle rozsudku nesplnil, a proto je pohledávka vymáhána exekuční cestou – exekuční řízení je vedeno Exekutorským úřadem Semily, soudním exekutorem Mgr. Janem Jindrou pod sp. zn. 118 EX 114/19.     Podmínky prodeje:

 • Nabízená pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do datové schránky insolvenčního správce n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) Pohledávka LITTLE HORN s.r.o, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 30.9.2023 včetně,  do DS nebo na email správce.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!