Prodej pohledávky ve výši 14.000 Kč

Značka: 59 Kad

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

13.05.2022
30.06.2022

Insolvenční správkyně dlužnice Mgr. Jany Abd El Kaderové, nar. 9. 1. 1971, bytem Jaromírova 531/9, 120 00 Praha 2, se kterou je u Městského soudu v Praze vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. MSPH 59 INS 9355/2014 nabízí k prodeji pohledávku ve výši 14.000 Kč za Lydií Obrusníkovou, nar. 7. 4. 1948, bytem Sukova 756, Benešov. V insolvenčním řízení Lydie Obrusníková, nar. 7. 4. 1948, bytem Sukova 756, Benešov, jež je u Krajského soudu v Praze vedeno pod sp. zn. KSPH 71 INS 4707/2018 byla pohledávka uplatněna jako pohledávka za majetkovou podstatou (na B-64). Bližší informace jsou zveřejněné v insolvenčním rejstříku dle věty předchozí.

Podmínky prodeje:
– zaslání nabídky s identifikací zájemce a nabízenou kupní cenou e-mailem (insolvence@justis.cz), datovou schránkou (namm4jh) nebo písemně nejpozději do 30. 6. 2022
– nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky
– insolvenční správce může bez udání důvodů výběrové řízení zrušit

Kontakt: insolvence@justis.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Lucie Kovářová office@justis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2022 31.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 15.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 20.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 21.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!