PRODEJ POHLEDÁVKY VE VÝŠI 24.320.000,- Kč

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.02.2022
30.06.2024

Koppa v.o.s., IČ: 254 28 578 se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, insolvenční správce dlužníka Česká energie, a.s., IČ: 255 96 080, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha   nabízí k prodeji pohledávku ve výši 24.320.000,- Kč s příslušenstvím za společností Česká plynárenská a.s. likvidaci, IČ: 27645282, se sídlem Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha. Ve věci byl dne 13. 9. 2021 vydán rozsudek č. j. 26 C 140/2019-59, kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 24.320.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10% ročně z částky 24.320.000,- Kč od 12. 7. 2019 do zaplacení. Žalovaný povinnost dle rozsudku nesplnil, a proto bude přistoupeno k exekučnímu vymáhání pohledávky.       Podmínky prodeje:

 • Nabízená pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do datové schránky insolvenčního správce n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) Česká plynárenská a.s. likvidaci b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 •   do DS nebo na email správce.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!