prodej pohledávky ve výši 24 527 958,93 Kč

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávka za spol. PIKE AUTOMATION spol. s r.o., IČO: 28445350 z titulu: úvěr poskytnutý na základě Smlouvy o úvěru ze dne 24.02.2013 poskytnutého pro účely složení úvěrované částky na účet KŘP MSK, odboru hospodářské kriminality, ve výši 5431810,34, vč. přísl. ve výši 179696,19 Kč; půjčky poskytnuté převážně bezhotovostně Věřitelem dlužníku v průběhu roku 2012 až 2014 v celkové výši 12410789,85 Kč; půjčky poskytnuté Věřitelem Dlužníku v průběhu roku 2012 až 2014 formou úhrad závazků Dlužníka Věřitelem (převážně platby faktur) ve výši 2440646,92 Kč; půjčky poskytnuté Věřitelem Dlužníku v průběhu roku 2013 formou úhrady závazků Dlužníka kartou Věřitele ve výši 3678,64 Kč; půjčka poskytnutá formou vratky kauce, která náležela Věřiteli na účet Dlužníka, která byla ponechána (propůjčena) k užití Dlužníkem (a částečně vrácena) ve výši 936,44 Kč; smluvní úroky k pohledávkám přihlášeným pod č. 01 až 05 (tj. úvěr poskytnutý na základě smlouvy ze dne 24.02.2013, půjčky poskytnuté bezhotovostním převodem, úhradou závazků Dlužníka Věřitelem, ať již bezhotovostně, či kartou a z poskytnutí fin. prostředků z vrácené kauce) za roky 2012, 2013 a 01, 02/2014 ve výši 781652,81 Kč; na základě Rámcové Smlouvy o Spolupráci ze dne 12.10.2009 poskytoval Věřitel Dlužníku služby v oblasti engineeringu, commissioningu v rámci projektů průmyslové automatizace, vzájemného IT supportu a supportu koncových zákazníků, školení v rámci projektů, ostatních činností vyžadovaných koncových zákazníkem. Přihlášené pohledávky představují platby za služby poskytnuté v 3., 4. Q r. 2013 a v 1. Q. 2014 ve výši 3 120 000,00 Kč, vč. přísl. ve výši 158 747,74 Kč, a to ve výši 24 527 958,93 Kč; Pohledávka uplatněna v ins. řízení vedeném na spol. PIKE AUTOMATION spol. s r.o., IČO: 28445350 pod sp.zn. MSPH 93 INS 13260 / 2014, kde byla zcela uznána .

Insolvenční řízení vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 3614 / 2014

Prodej bude realizován ve prospěch vítěze výběrového řízení, který učiní v místě a čase nejvyšší nabídku. Příjem nabídek nejpozději do 31.03.2021.

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze. Žádost o další informace napište na email. adresu: igor.tomasek@itisia.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.04.2024 31.05.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!