PRODEJ POHLEDÁVKY VE VÝŠI 32.989.000,- Kč

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.02.2022
29.02.2024

Koppa v.o.s., IČ: 254 28 578 se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, insolvenční správce dlužníka GSCeP, a.s., IČ: 281 87 555, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha nabízí k prodeji pohledávku ve výši 32.989.000,- Kč za Mgr. Ladislavem Drábem, nar. 21. 5. 1959, trvale bytem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly. Ve věci byl dne 10. 5. 2019 vydán rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 179 ICm 1653/2017-81, kterým byla odpůrčí žaloba spojená s nárokem na zaplacení částky 32.989.000,- Kč v plném rozsahu zamítnuta. Vrchní soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, a proto je rozsudek č. j. 179 ICm 1653/2017-81 pravomocný. Vymáhání pohledávky před civilním soudem nebylo úspěšné – nárok je v současné době uplatněn do adhezního řízení v trestním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 57 T 9/2021.         Podmínky prodeje:

 • Nabízená pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do datové schránky insolvenčního správce n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) Mgr. Ladislav Dráb b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 •  do DS nebo na email správce.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!