Prodej pohledávky z majetkové podstaty

Značka: AI-NORDWOOD

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Pohledávky

29.01.2024
29.02.2024

ALFA insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužníka NORDWOOD Investment s.r.o., IČ 051 69 674,  se sídlem Krásný Studenec 82, Děčín XXIV-Krásný Studenec, nabízí prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka pohledávku za Zdeňkem Adámkem, nar. 15.11.1958, bytem Nová Ves 213, 463 31 Nová Ves ve výši 1.929.477,- Kč, pohledávka je nevykonatelná, podán návrh na platební rozkaz,  v trestním řízení čj. 24T 125/2022, byla zjištěna škoda v uvedené výši.
Podmínky prodeje:
• Prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce.
• Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
• Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit PÍSEMNĚ na adresu ALFA insolvenční v.o.s.,, Kostelní náměstí 233/1, 412 01 Litoměřice, příp. elektronicky na adresu kure@alfains.cz, či do datové schránky insolvenčního správce id8yyfh nejpozději do 29.2.2024.
• Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a identifikaci zájemce.
• Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí jeden měsíc od jejího podání.
• Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu kure@alfains.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 416 747 935.
• Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!