Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.04.2021
04.06.2021

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2019, č.j. MSPH 95 INS 15100/2018-A-18 byl zjištěn úpadek dlužnice HOBAK a.s., se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČO 28068289, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13975 (dále jen „Dlužník“), na majetek Dlužníka byl prohlášen konkurs a insolvenční správkyní Dlužníka byla ustanovena Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce Dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu IV. Pohledávky soupisu majetkové podstaty Dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 95 INS 15100/2018-B-29, tedy:

položka č. 1 – pohledávka za společností ČOV Český Krumlov s.r.o., se sídlem Horní Brána 509, 381 01 Český Krumlov, IČO 28160363, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21199, ve výši 60.000.000,- Kč s příslušenstvím z důvodu úplaty za postoupení pohledávky za JIP-Papírny Větřní a.s., se sídlem Papírenská 2, 382 11 Větřní, IČO 45022526, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 477, dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.4.2010, uzavřené mezi právním předchůdcem společnosti ČOV Český Krumlov s.r.o., se sídlem Horní Brána 509, 381 01 Český Krumlov, IČO 28160363, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21199, společností DONAIRE s.r.o., se sídlem Český Krumlov, Horní Brána 509, PSČ 38101, IČO 28118472, právnická osoba dříve zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18269, nyní vymazaná, a společností CONREAD CONSUMER INSIGHTS LIMITED, se sídlem Mesaorias 16, Platy Aglantzias, P.C. 2115, Nicosia Kypr, postoupená na Dlužníka smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi CONREAD CONSUMER INSIGHTS LIMITED a Dlužníkem.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídky na odkup výše uvedené pohledávky lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: MSPH 95 INS 15100/2018 – nabídka.

 

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!