Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka C2H RETAIL HOLDING s.r.o., IČO: 06434070, sídlem Bílkova 855/19, Praha 1

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.05.2024
21.07.2024

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka C2H RETAIL HOLDING s.r.o., IČO: 06434070, sídlem Bílkova 855/19, Praha 1, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: MSPH 88 INS 6127 / 2021 tímto nabízí k prodeji pohledávku z majetkové podstaty dlužníka.

 • položka č. 12 – pohledávka za spol. C2H PE SPV alfa a.s., IČO: 07018690, se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1; vznik pohledávky na základě smlouvy o akcionářské zápůjčce – insolvenční správce nedisponuje podklady k pohledávce.

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena podléhá souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu macoszkova@azaminsolvence.cz

Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!