Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka MULTICREDIT SE

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

23.06.2021
15.07.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku z majetkové podstaty dlužníka MULTICREDIT SE, IČ 292 88 657, řízení vedeno pod sp.zn. KSOS 34 INS 3312/2016, za Viktorem Ligockým, nar. 15.9.1987, bytem Ostrava-Moravská Ostrava, z titulu náhrady škody v nominální hodnotě 7,000.000,- Kč, vyplývající z Rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2021, č.j. 54 T 2/2018 – 1095, přičemž dlužník, tj. společnost MULTICREDIT SE byla se svým nárokem na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Jedná se o pohledávku sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, pod poř. č. po5. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz, stejně jako usnesení insolvenčního soudu, kterým byl vysloven souhlas s prodejem předmětné pohledávky.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– případná plnění na pohledávku náleží kupujícímu ode dne uzavření smlouvy o postoupení pohledávek;

– úhrada ceny před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem hradí kupující;

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na e-mailovou adresu michaela.berankova@indra-sebesta.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – MULTICREDIT SE”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 15.7.2021. Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

V případě dotazů se na obracejte na e-mailovou adresu michaela.berankova@indra-sebesta.cz. Do předmětu uvádějte “Pohledávka dlužníka MULTICREDIT SE” V případě, že budou Vaše dotazy směřovány na jinou e-mailovou adresu, nebude na ně reagováno, stejně jako v případě nabídek.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!