PRODEJ POHLEDÁVKY Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKů Peštových, sp. zn. ins. řízení: KSLB 86 INS 5846 / 2020

Značka: KSLB 86 INS 5846 / 2020.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.10.2021
31.01.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku z majetkové podstaty dlužníků Peštových – za Danou Peštovou v nevymožené výši, řízení vedeno pod sp. zn. KSLB 86 INS 5846 / 2020.

Jedná se o pohledávku sepsanou do soupisu majetkové podstaty dlužníků, uvedenou v oddílu Pohledávky, pod poř. č. 1. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz, stejně jako usnesení insolvenčního soudu, kterým byl vysloven souhlas s prodejem předmětné pohledávky mimo dražbu.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší / nejvýhodnější nabídce;

– případná plnění na pohledávku náleží kupujícímu ode dne uzavření smlouvy o postoupení pohledávek – prodej pohledávky v nevymožené výši;

– úhrada ceny před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem věci hradí kupující;

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky (a také případné dotazy) zasílejte na e-mailovou adresu lada.fiserova@indra-sebesta.cz, kdy do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi pohledávky – Pešta L. a P.” Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 31.1.2022. Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky, vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

 

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!