prodej pohledávky z majetkové podstaty LANGERONE, SE

Značka: INS-My-198/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Karlovarský kraj

Finanční majetek

12.08.2020
15.09.2020

Nabízím k nabytí nejvyšší nabídce pohledávku z majetkové podstaty společnosti LANGERONE, SE, IČO: 28931521, Pardubice – Zelené Předměstí, Devotyho 1729, PSČ 530 02,  v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp. zn. KSPA 56 INS 18602/2017. Pohledávka je ve výši 19.306,00 Kč a je přiznána pravomocným rozhodnutím – rozsudkem Okresního soudu v Semilech č.j. 2 T 70/2016-164 ze dne 20.9.2016 v původní výši 23.306,00 Kč. Pohledávka je obtížně vymahatelná.

Bližší informace lze získat dotazem směřovaným na e-mailovou adresu: insolvencnispravce@volny.cz.

Nabídky na odkoupení podepsané zájemce zasílejte písemně na adresu IS: JUDr. Radek Mylbachr, insolvenční správce, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: insolvencnispravce@volny.cz nejpozději do 15.9.2020.

Informace o zadavateli

Radek Mylbachr insolvencnispravce@volny.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.02.2024 14.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!