prodej pohledávky z majetkové podstaty LANGERONE, SE

Značka: INS-My-198/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Karlovarský kraj

Finanční majetek

12.08.2020
15.09.2020

Nabízím k nabytí nejvyšší nabídce pohledávku z majetkové podstaty společnosti LANGERONE, SE, IČO: 28931521, Pardubice – Zelené Předměstí, Devotyho 1729, PSČ 530 02,  v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, sp. zn. KSPA 56 INS 18602/2017. Pohledávka je ve výši 19.306,00 Kč a je přiznána pravomocným rozhodnutím – rozsudkem Okresního soudu v Semilech č.j. 2 T 70/2016-164 ze dne 20.9.2016 v původní výši 23.306,00 Kč. Pohledávka je obtížně vymahatelná.

Bližší informace lze získat dotazem směřovaným na e-mailovou adresu: insolvencnispravce@volny.cz.

Nabídky na odkoupení podepsané zájemce zasílejte písemně na adresu IS: JUDr. Radek Mylbachr, insolvenční správce, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: insolvencnispravce@volny.cz nejpozději do 15.9.2020.

Informace o zadavateli

Radek Mylbachr insolvencnispravce@volny.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 10.07.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.05.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!