Prodej pohledávky za Dominikem Bekešem

Značka: MSPH 77 INS 22775/2019

Cena: neuvedena Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

02.04.2024
30.04.2024

JUDr. Lukáš Holý, insolvenční správce dlužnice Tirozet s.r.o., IČO 24839132, (sp. zn. MSPH 77 INS 22775/2019), oznamuje vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na výběr zájemce o koupi pohledávky dlužnice Tirozet s.r.o., IČO 24839132, ve výši 16 456 Kč s příslušenstvím, která je za dlužníkem Dominikem Bekešem, nar.: 18.7.1994, bytem: Brumov 68, 679 23 Brumov, a která je zapsaná v soupisu majetkové podstaty jako položka poř. č. 53 (soupis majetkové podstaty je v insolvenčním rejstříku zveřejněn na č.d. B-173). Podmínky veřejné soutěže jsou přílohou tohoto inzerátu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lukáš Holý holy@akpetrvorisek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!