Prodej pohledávky za fyzickou osobou

Značka: MSPH 60 INS 13863/2013

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

25.03.2020
25.03.2021

Insolvenční správkyně dlužníka RYKO spol. s r.o. v likvidaci,  JUDr. Lenka Žídková, ustanovena Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 13863/2013-B-45,

nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty:

Pohledávka z titulu náhrady škody ve výši 32.364,28 Kč za Mgr. Karlem Kutálkem, nar. 7.12.1982 v Uherském Hradišti, trvale bytem Vážany 20, 687 37 Vážany. Pohledávka byla přiznána Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 2 T 17/2020 ze dne 9.3.2020.

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 23. 4. 2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo poštou na adresu JUDr. Lenka Žídková, insolveční správkyně, Slezská 11, 120 00 Praha 2

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!