Prodej pohledávky za fyzickou osobou

spravce@zidkova.com

Prodej pohledávky za fyzickou osobou

Insolvenční správkyně dlužníka RYKO spol. s r.o. v likvidaci,  JUDr. Lenka Žídková, ustanovena Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 13863/2013-B-45,

nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty:

Pohledávka z titulu náhrady škody ve výši 32.364,28 Kč za Mgr. Karlem Kutálkem, nar. 7.12.1982 v Uherském Hradišti, trvale bytem Vážany 20, 687 37 Vážany. Pohledávka byla přiznána Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 2 T 17/2020 ze dne 9.3.2020.

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

  • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 23. 4. 2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo poštou na adresu JUDr. Lenka Žídková, insolveční správkyně, Slezská 11, 120 00 Praha 2

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Značka:

MSPH 60 INS 13863/2013

Cena:

nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Pohledávky

25.03.2020
25.03.2021


Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Související inzeráty