Prodej pohledávky za fyzickou osobou

Značka: MSPH 88 INS 2132/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.03.2024
12.04.2024

Insolvenční správce dlužníka pietro filipi, s.r.o., IČO: 25717863, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 88 INS 2132/2021, nabízí k prodeji pohledávku za Stanislavou Juříčkovou, nar. 09. 08. 1951, IČO: 43078958, bytem Zenklova 1/35, 180 00 Praha-Libeň, zapsanou a specifikovanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 25. 1. 2024, pod položkou č. 6. Pohledávka je exekučně vymáhána (sp. zn. 223 EX 8/03), nesplacená výše pohledávky k aktuálnímu datu činí 159.952,70 Kč.

Podmínky prodeje:

 1. Pohledávka bude zpeněžena zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou;
 2. kupní cena bude zaplacena předem na účet majetkové podstaty;
 3. schválení vítězného zájemce, nejvyšší nabídky a prodej uvedeného majetku podléhá souhlasu věřitelského výboru.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, případně prostřednictvím datové schránky ID: a4vzr87. Termín pro předložení nabídek je do 12.4. 2024, 12:00 hod.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!