Prodej pohledávky za Josefem Špricem ve výši 105.000,- Kč s přísl. – lhůta pro nabídky do 29.04.2022

Značka: Valášek/pohl./2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

10.04.2022
29.04.2022

Ins. správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty ins. dlužníka Jaroslava Valáška, nar. 04.09.1965,  insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSHK 45 INS 3139 / 2020

Jedná se o následující pohledávku s přísl. sepsanou pod pol.č. IV/6:

 • pohledávka ins. dlužníka za dlužníkem, panem Josefem Špricem, r. č. 640216/0512, přiznaná rozsudkem OS v Trutnově č. j. 130 C 97/2014-53 ze dne 17. 2. 2015, ve výši 105 000,00 Kč s přísl., exekučně vymáhaná v exekučním řízení sp. zn. 158 EX 489/15

Pro bližší informace kontaktujte: office@sirhalova.cz, tel. 775 113 702. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: office@sirhalova.cz nebo do datové schránky ins. správce f79yjsk.

Lhůta pro podání nabídek: do 29.04.2022

Podmínky prodeje / postoupení souboru pohledávek:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s  nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky – IŘ Valášek“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, kontakty – tel.č., e-mail) a nabídku úplaty za postoupení.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávek. S  ohledem na to, že pohledávka je zpeněžována v rámci ins. řízení, bere zájemce – postupník ve smyslu § 1885 obč. zák. na vědomí, že postupovaná pohledávka je nejistá a může být nedobytná; s tímto vědomím pak zájemce činí svou nabídku úplaty za její postoupení.
 5. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.10.2023 30.10.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!