Prodej pohledávky za Pavlem Kondrušem dle vykonatelného rozsudku

Značka: MSPH 79 INS 5091 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Pohledávky

06.01.2022
06.02.2022

Insolvenční správce dlužníka ENTRACON s.r.o., Na dolinách 1242/41, Praha, IČO: 26823187, dává na vědomí záměr zpeněžení pohledávky dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 5091 / 2021, a to:

pohledávka ve výši 350.000 Kč s příslušenstvím za Pavlem Kondrušem dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.2.2009, čj. 17 Cm 137/2007-42, PM dne 8.4.2009, vykonatelnost dne 15.4.2009. Pro pohledávku je vedeno exekuční řízení u JUDr. Lukáše Jíchy, soudního exekutora, Exekutorský úřad Přerov, pod sp.zn. 203 Ex 23012/09. Aktuální zůstatek pro pohledávku oprávněného činí 702 339,09 Kč.

Předpokládané podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

Případní zájemci o koupi této pohledávky, nechť se obrátí na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty emailem nebo na tel. 558 640 293. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku.

Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!