PRODEJ POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNOSTÍ KRUH PRAHA A.S. VE VÝŠI 860.955,00 KČ LHŮTA PRO NABÍDKY DO 03.10.2022

Značka: Enviro/poh./2022-2

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

16.09.2022
03.10.2022

Ins. správce nabízí k úplatnému postoupení pohledávku z majetkové podstaty ins. dlužníka ENVIROTREND, spol. s r.o., IČ 63495678, insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSBR 29 INS 21792 / 2016 

Jedná se o pohledávku vůči společnosti KRUH PRAHA a.s., IČ 49689592, ve výši 860.955,00 Kč ze smlouvy o dílo. Tato pohledávka je přihlášena a zjištěna v ins. ins. řízení ve věci dlužníka KRUH PRAHA a.s., IČ 49689592 vedené pod sp.zn. MSPH 76 5836/2012  pod poř.č. P53.

Pro bližší informace kontaktujte: office@sirhalova.cz, tel. 775 113 702. Nahlédnutí do podkladů je možné po předchozí domluvě.

Nabídky podávejte elektronicky na e-mail: office@sirhalova.cz nebo do datové schránky ins. správce f79yjsk.

Lhůta pro podání nabídek: do 03.10.2022

Podmínky prodeje / postoupení pohledávky:

 1. Nabízená pohledávka bude postoupena zájemci s  nejvyšší předloženou nabídkou úplaty.
 2. Nabídka zájemce musí obsahovat označení „postoupení pohledávky ENVIROTREND“, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku úplaty za postoupení.
 3. Úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy/před nabytím účinnosti postupní smlouvy.
 4. Postupitel neodpovídá za dobytnost pohledávek; do postupní smlouvy bude zahrnuto ujednání dle 1885 obč. zák. o tom, že strany považují pohledávky za nejisté a nedobytné.
 5. Prodej podléhá souhlasu ins. soudu.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!