Prodej pohledávky ve výši 9 312 028,40 Kč

Značka: KSHK 42 INS 31235 / 2014

Cena: 4 656 014,20 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.02.2022
28.04.2023

Koppa v.o.s., IČ: 254 28 578 se sídlem Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, insolvenční správce dlužníka Stavební bytové družstvo Trutnov., IČ: 00046159 se sídlem Bulharská 60, 541 01 Trutnov – Vnitřní Město nabízí k prodeji pohledávku za  společností VHH Thermont s.r.o., IČ: 25878778, se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, z titulu nesplněného závazku z dohody o narovnání ze dne 8. 10. 2012. Pohledávka je vymáhána soudní cestou před Okresním soudem v Olomouci. Dne 14. 1. 2022 byl vyhlášen rozsudek, kterým byla žalované VHH Thermont s.r.o. uložena povinnost zaplatit částku 9 312 028,40 Kč s 7,5% úrokem z prodlení ročně z částky 3 312 028,40 Kč od 1. 12. 2012 do zaplacení, s 7,05% úrokem z prodlení ročně z částky 1 500 000 Kč od 16. 1. 2013 do zaplacení, s 7,05% úrokem z prodlení ročně z částky 1 500 000 Kč od 16. 2. 2013 do zaplacení, s 7,05% úrokem z prodlení ročně z částky 1 500 000 Kč od 16. 3. 2013 do zaplacení, s 7,05% úrokem z prodlení ročně z částky 1 500 000 Kč od 16. 4. 2013 do zaplacení Žalované byla rovněž uložena povinnost nahradit žalobci náklady řízení, které byly vyčísleny na 24.259,46 Kč.   Podmínky prodeje:  Minimální kupní cena je stanovena ve výši 4 656 014,2 Kč.

 • Nabízená pohledávka bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat do datové schránky insolvenčního správce n2zggme nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) Pohledávka VHH Thermont s.r.o., b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 28.4.2023 včetně,  do DS nebo na email správce.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 01.05.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 25.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 24.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 24.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!