Prodej pohledekv ins. řízení

Značka: KSBR 27 INS 18716 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

12.06.2021
25.06.2021

Insolvenční správce společnosti SCM Financial Insurce Corporation s.r.o. v likvidaci, Kozí 26/4, Brno, IČO: 28301064, nabízí na prodej pohledávky této společnosti za jejími dlužníky v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 27 INS 18716 / 2019. Dotčené pohledávky jsou zahrnuty do soupisu majetkové podstaty v sekci B části IV jako položka č. 2 zveřejněného v insolvenčním rejstříku na č.l. B-5.

Je možné předkládat nabídky pouze za soubor pohledávek. V nabídce je potřeba uvést identifikační a kontaktní údaje zájemce a samostatně uvést nabízenou cenu za tento soubor pohledávek.

Pohledávky budou postoupeny zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Cena za postoupení pohledávek bude muset být uhrazena na účet majetkové podstaty před uzavřením příslušné smlouvy.

Pohledávky budou postoupeny ve výši, která bude aktuální ke dni uzavření smlouvy, a to včetně příslušenství.

Písemné nabídky je třeba zaslat nebo osobně doručit nejpozději do 15:00 hod. dne 25. 06. 2021 na email: podatelna@alfains.cz nebo na adresu: ALFA insolvenční v.o.s, Olšany u Prostějova 462, PSČ 798 14.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

 

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!