Prodej poloviny ze spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce – MSPH 95 INS 13278/2021

Značka: 132782021

Cena: 10100 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.04.2024
31.05.2024

Insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 95 INS 13278 / 2021 (dlužníka Michala Urbana) polovinu ze spoluvlastnického podílu 7785/181576 na nebytové jednotce č. 855/31 v budově č.p. 855 na pozemku p.č. 1843/3, k.ú. Vršovice, o výměře 50,55 m2, která vznikla ze společných prostor v budově (prádelna, sušárna, mandl), dosud zapsané v KN na LV č. 5622 jako SJM. Dále je předmětem zpeněžení polovina ze spoluvlastnického podílu 39353175/33887710456 na pozemku p.č. 1843/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p.č. 1835/7 (ostatní plocha-zeleň), vše v k.ú. Vršovice, dosud zapsané v KN na LV č. 14394 jako SJM.

Podmínky prodeje:

a) Shora uvedený majetek je zpeněžován jako celek.
b) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
c) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
d) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
e) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
f) Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského orgánu.

Nabídky je nutné zaslat e-mailem na dusek@insolvenceok.cz nebo poštou na adresu AAA INSOLVENCE OK v.o.s., K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, do 31.5.2024. 

Žádost o bližší informace je možné adresovat na e-mail: dusek@insolvenceok.cz nebo zjistit dotazem na tel. čísle 774 727 051.

Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!