Prodej/postoupení pohledávek (770.000,-Kč) z majetkové podstaty v insolvenčním řízení

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

14.03.2024
30.06.2024

Mgr. Pavel Bureš, insolvenční správce dlužníka BOKADA s.r.o., Pod Harfou 933/68, 192 00 Praha 9, IČ 27104176, Praha (dále jen „Dlužník“), insolvenční řízení vedeno u Městského soudu v Praze (insolvenční soud) pod sp. zn. MSPH 99 INS 16708/2017, nabízí k prodeji majetek sepsaný do majetkové podstaty Dlužníka, a to:

 • pohledávky vůči Ing. Jiřímu Trenklerovi, nar. 1966, Sokolovská 104/85, 186 00 Praha 8, z titulu bezdůvodného obohacení v celkové výši 770.000,-Kč.

Tyto pohledávky byly přihlášeny a zjištěny v insolvenčním řízení Ing. Jiřího Trenklera, nar. 1966, Sokolovská 104/85, 186 00 Praha 8, které je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS 12784/2018, přičemž Ing. Jiří Trenkler tyto pohledávky při přezkumném jednání popřel.

Prodej bude realizován dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, po udělení souhlasu insolvenčního soudu a souhlasu zástupce věřitelů.

Nabídky na koupi pohledávek je možné podávat na adresu:  Mgr. Pavel Bureš, Československé armády 556, 500 03 Hradec Králové nebo elektronicky na adresu mgrbures.ak@centrum.cz nebo prostřednictvím datové schránky ins. správce ID: ak6xucr, s tím, že přesné podmínky podávání těchto nabídek, upravující způsob podávání nabídek a obsah těchto nabídek, budou insolvenčním správcem dále upřesněny.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. obč. zák., ani výběrovým řízením, jehož podmínky by byly upraveny právními předpisy.

Insolvenční správce neručí za dobytnost pohledávek.

Bližší informace též na tel: 602 826 755, e-mail: mgrbures.ak@centrum.cz

Informace o zadavateli

Pavel Bureš mgrbures.ak@centrum.cz Československé armády 556, Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!