Prodej pozemků

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

03.11.2023
08.01.2024

Jako insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení nabízím k prodeji pozemek zapsaný na LV 1194, okres Prachatice, kat. území Vlachovo Březí:

 • pozemek parc. č. 487/11, výměra 3 221m2, ovocný sad

Dále nabízím k prodeji spoluvlastnický id. podíl o velikosti  ½  na pozemcích zapsaných na LV 984, okres Prachatice, kat. území Vlachovo Březí:

 • pozemek parc.č. st. 806, výměra 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če.,
 • pozemek parc.č. st. 807, výměra 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp./če.

Znalecký posudek s bližšími informacemi je dostupný v insolvenčním rejstříku v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.z. KSCB 27 INS 8669/2022. Upozorňuji na existenci věcných břemen zapsaných na LV č. 1194.

Podmínky prodeje:

 • majetek není nabízen jako soubor, v případě podání nabídky na majetek na obou LV je nutné uvést kupní cenu zvlášť pro každé LV
 • nabízený majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, nabídky budou hodnoceny odděleně pro každé LV
 • nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/dat.nar., sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny jednotlivě po každé LV
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • zájemce uhradí poplatek za vkladové řízení u katastrálního úřadu
 • prodej podléhá souhlasu zajištěných věřitelů
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Pokud byste měli zájem, dovoluji si Vás požádat o zaslání nabízené kupní ceny do 8. 1. 2024 na e-mail: polenova@alfains.cz. V případě potřeby doplnění informací mne kontaktuje na tel. čísle: 603207241 nebo e-mailu: polenova@alfains.cz.

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!