Prodej pozemků

Značka: KSUL 44 INS 11697 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

28.06.2021
30.09.2021

PRODEJ NEMOVITOSTI

Značka: KSUL 44 INS 11697 / 2020

Kategorie: nemovitý majetek

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 44 INS 11697 / 2020  dlužníka David Kahuda:

 

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 30.09.2021. Znalecký posudek na vyžádání u insolvenčního správce.

 • pozemek parcelní číslo St. 204, o výměře 97 m2, zastavená plocha a nádvoří (zbořeniště) v obci Horní Podluží, katastrální území Horní Podluží, nemovitosti jsou zapsané na LV č. 485, Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • pozemek parcelní číslo 911, o výměře 445 m2, zahrada, v obci Horní Podluží, katastrální území Horní Podluží, nemovitosti jsou zapsané na LV č. 485, Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • pozemek parcelní číslo 2118/2, o výměře 108 m2, ostatní plocha, v obci Horní Podluží, katastrální území Horní Podluží, nemovitosti jsou zapsané na LV č. 485, Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!