PRODEJ POZEMKŮ

Značka: 12 D 654/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

05.11.2021
29.11.2023

Likvidační správce nabízí k prodeji:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/140 na pozemku p.č. 446/1, o výměře 1442 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/140 na pozemku p.č. 446/2, o výměře 1785 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Parcely  registru E evidované na mapě určeného operátu, zapsány na LV č. 96 pro k.ú. Bystrany, obec Bystrany, okres Spišská Nová Ves

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/70 na pozemku p.č. 435/102, o výměře 2092 m2, lesní pozemok

Parcela  registru E evidované na mapě určeného operátu, zapsány na LV č. 601 pro k.ú. Bystrany, obec Bystrany, okres Spišská Nová Ves  

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/70 na pozemku p.č. 435/202, o výměře 155257 m2, trvalý trávný porast

Parcela  registru E evidované na mapě určeného operátu, zapsány na LV č. 931 pro k.ú. Bystrany, obec Bystrany, okres Spišská Nová Ves  

 • spoluvlastnický podíl ve výši 17/18 na pozemku p.č. 6643, o výměře 3770 m2, orná půda

Parcela  registru E evidované na mapě určeného operátu, zapsány na LV č. 4285 pro k.ú. Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves Nemovité věci byly oceněny společností XP invest, s.r.o., dle znaleckého posudku č. 12519-2297/2020 v ceně obvyklé 3.600,-Eur Podmínky

 • Nabízený majetek bude prodán  zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu likvidačního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před uzavřením smlouvy.
 • Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout likvidačnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude likvidačním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s likvidačním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít likvidační správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!