Prodej pozemků a spoluvlastnických podílů v k.ú. Vyškov

Značka: KSBR 56 INS 19965 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Havlíčkova 198, Modřice, Česko

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj

Movité věci

09.02.2022
09.03.2022

ADF IS v.o.s., insolvenční správce dlužníků: Jiří Jíša, IČ: 15240657, nar. 19.07.1968 a Jitka Jíšová, IČ: 71876022, nar. 12.02.1972, oba trvale bytem Opatovice, Opatovice 97, PSČ 682 01, v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 56 INS 19965/2020, nabízí k prodeji pozemek a spoluvlastnické podíly sepsané v majetkové podstatě dlužníků a soudem označené pod pořadovým číslem 5, 6, 7, 8

IS nabízí k prodeji:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/16 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Vyškov, katastrální území Opatovice u Vyškova, zapsané na LV č. 124, konkrétně pozemek parc. č. 661/51 – koryto vodního toku přirozené nebo upravené (vodní plocha),
 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/16 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Vyškov, katastrální území Opatovice u Vyškova, zapsané na LV č. 521, konkrétně pozemek parc. č. 628/2 – lesní pozemek a pozemek parc. č. 638/19 – ostatní plocha (silnice),
 • spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/16 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Vyškov, katastrální území Opatovice u Vyškova, zapsané na LV č. 522, konkrétně pozemek parc. č. 558/57 – trvalý travní porost a pozemek parc. č. 952/1 – trvalý travní porost,
 • nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Vyškov, katastrální území Opatovice u Vyškova, zapsané na LV č. 549, konkrétně pozemek parc. č. 558/24 – trvalý travní porost

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek
– mimo dražbu přímým prodejem,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat, a to i bez uvedení důvodu.
– věci se prodávají jak stojí a leží a kde se nacházejí
Pro bližší informace a podání nabídek: insolvences@adfis.cz
Lhůta pro podávání nabídek končí dne 9. 3. 2022 vč.
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

office@adfis.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!