Prodej pozemků k. ú. Mezirolí

Značka: KSPL 51 INS 18565 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

21.04.2021
31.05.2021

Insolvenční správce Institut pro řešení úpadku v.o.s. nabízí k prodeji zemědělské pozemky v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 51 INS 18565 / 2019:

 • pozemek parc. č. St. 73/1 o evidované výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří;
 • pozemek parc. č. St. 73/2 o evidované výměře 56 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

vše v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, zapsáno na LV č. 836 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Cena pozemků je stanovena znaleckým posudkem na částku 206.000 Kč. Znalecký posudek je přístupný ve veřejné části insolvenčního rejstříku.

Podmínky prodeje jsou následující:
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– správní poplatek za vkladové řízení hradí kupující;

– v nabídce kupující uvede údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon), identifikaci pozemků a výši nabízené kupní ceny.

Nabídky, případně dotazy zasílejte na adresu office@ipru.cz, příp. na adresu správce Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1.

Nabídky je možné zasílat do 31.5.2021. Insolvenční správce si vyhrazuje právo žádnou z podaných nabídek neakceptovat.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Institut pro řešení úpadku v.o.s. office@ipru.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!