Prodej pozemku k.ú. Nedrahovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nehmotný majetek

29.03.2021
16.05.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji pozemek z majetkové podstaty dlužníka: Jiří Papež, spis. značka KSPH 77 INS 16625 / 2016.

Předmět prodeje:

 • pozemek parc.č. 580, 162m2 – ostatní plocha
 • pozemek parc.č. 620/9, 594 m2 – ostatní plocha

to vše na LV 59, k.ú. Nedrahovice, obec Nedrahovice, okres Příbram, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.

 

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– minimální kupní cena ve výši 30.000 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.02.2024 17.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.01.2024 30.04.2024 Celá ČR 5000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.12.2023 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  06.12.2023 31.05.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!