prodej pozemků k.ú. Ořechov

Značka: KSBR 56 INS 27125/2019 Macíčková

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

07.01.2022
31.08.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužnice: Marie Macíčková v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 56 INS 27125/2019 u Krajského soudu v Brně.

Předmět prodeje:

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Ořechov, katastrální území Ořechov, zapsané na LV č. 1138, konkrétně:

pozemek parc. č. 2421/1 – lesní pozemek, výměra 876 m2

pozemek parc. č. 2423/27 – lesní pozemek, výměra 1402 m2

pozemek parc. č. 6652 – lesní pozemek, výměra 338 m2

pozemek parc. č. 6678 – ostatní plocha (neplodná půda); výměra 1729 m2

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním řízení dne 18.1.2021 v oddíle B. části I. Nemovitý majetek, pod položkou číslo 1, 2, 3, 4.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální cena 100 000Kč.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 18.1.2021 v oddíle B-7 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky na adresu: prodejnabidky@email.cz

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2022 21.06.2022 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2022 23.06.2022 Celá ČR 9500000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.05.2022 20.08.2022 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!