Prodej pozemků (lesní pozemky, trvalé travní porosty a další), k.ú. a obec Mosty u Jablunkova

Cena: KSOS 37 INS 1790/2021 Kč

Typ ceny: Dohodou

Adresa: Mosty u Jablunkova

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

09.08.2022
15.09.2022

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Ing. Rudolfa Dronga, nar. 30. června 1966, bytem Mosty u Jablunkova 800, PSČ 739 98 (KSOS 37 INS 1790/2021).

Nabízeny k odkupu jsou následující nemovité věci dlužníka:

 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 319: 

 • č. 2966/2 – lesní pozemek o výměře 1640 m2,
 • č. 2999 – trvalý travní porost o výměře 863 m2,
 • č. 3030 – trvalý travní porost o výměře 295 m2,
 • č. 3043/1 – ostatní plocha o výměře 63 m2,
 • č. 3045/2 – trvalý travní porost o výměře 339 m2,
 • č. 3048/2 – trvalý travní porost o výměře 248 m2,
 • č. 3051/24 – trvalý travní porost o výměře 868 m2,
 • č. 3051/28 – trvalý travní porost o výměře 663 m2,
 • č. 3051/29 – trvalý travní porost o výměře 1049 m2,
 • č. 3051/30 – trvalý travní porost o výměře 346 m2,
 • č. 3054/3 – trvalý travní porost o výměře 3.599 m2,

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 320: 

 • č. 3037 – trvalý travní porost o výměře 613 m2,
 • č. 3051/2 – trvalý travní porost o výměře 450 m2,
 • č. 3051/23 – trvalý travní porost o výměře 362 m2,
 • č. 4996/1 – ostatní plocha o výměře 483 m2,
 • č. 5002/1 – ostatní plocha o výměře 174 m2,
 • č. 5002/2 – ostatní plocha o výměře 340 m2,
 • č. 5147 – ostatní plocha o výměře 17 m2,
  spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 na následujících nemovitých věcech, zapsanýne LV č. 321:
 • č. 4998/1 – ostatní plocha o výměře 690 m2,
 • č. 4998/2 – ostatní plocha 1869 m2

 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7/256 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 322:

 • č. 2961/3 – lesní pozemek 37542 m2,
 • č. 2961/4 – lesní pozemek 10696 m2,
 • č. 2967/2 – lesní pozemek 34159 m2,
 • č. 3125/29 – lesní pozemek 49228 m2,
 • č. 3125/106 – lesní pozemek 3895 m2,
 • č. 5003 – ostatní plocha 1318 m2,

 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7/256 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 3332:

 č. 3125/13 – lesní pozemek 45963 m2,

to vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, pro katastrální území a obec Mosty u Jablunkova.

S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Ing. Rudolfa Dronga případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. září 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku.

Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví nebo na jednotlivé pozemky. V takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat rovněž to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese – buresova@ak-kt.cz nebo na telefonu 733 533 660. K žádosti Vám budou zaslány příslušné listy vlastnictví. Znalecký posudek v této věci nebyl vyhotovován.

Přílohy: usnesení o vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu a usnesení o úpadku dlužníka


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!