PRODEJ POZEMKŮ NA LV 219 pro k.ú. DASKABÁT, OLOMOUCKÝ KRAJ

Značka: KSOL 16 INS 23370/2020

Cena: 151215 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

10.01.2023
10.10.2023

Insolvenční správce, AB – HP insolvenční kancelář, v.o.s., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 091 22 851, nabízí k prodeji následující nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice, Dity Dvořáčkové, vedeném pod sp. zn. KSOL 16 INS 23370/2020:

Předmět prodeje:

pozemky na LV 219 pro katastrální území Daskabát, KÚ pro Olomoucký kraj a to:

parcela 1037 – trvalý travní porost

parcela 1081 – ostatní plocha

parcela 1090 – ostatní plocha

Pozemky netvoří funkční celek.  Nemovitosti jsou nabízeny k prodeji jako soubor všech pozemků, nicméně lze podat nabídku i na výběr pozemků.

K parcele 1037 je zřízeno věcné břemeno: právo zřídit, provozovat a udržovat trubní vedení výtlaku splaškové kanalizace, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním pro Obec Daskabát, č.p. 35, 77900 Daskabát, RČ/IČO: 00635359.

Dle usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci č.j. KSOL 16 INS 23370/2020 – B-46 bude kupní smlouva uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší nabídku za ten který pozemek, popřípadě celý jejich soubor, nejméně však ve výši podle znaleckého posudku č. 1044-69/2021 ze dne 25. 3. 2021 vypracovaného znalcem ZUOM, s.r.o.

Kupní cena bude uhrazena k rukám insolvenčního správce nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a upravit podmínky prodeje.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: andrea.balasova@ab-hp.cz nejpozději do 10. 10. 2023.


Přílohy:

Informace o zadavateli

hana.paskova@ab-hp.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!