Prodej pozemku – orná půda

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

13.06.2022
10.12.2022

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Bednář Jiří, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 61 INS 26225 / 2019, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to: Nemovitosti zapsané na LV č. 377 pro kat. území Řepov, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

 • Pozemek parc. č. 471/6, orná půda, o výměře 18 m2

– Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek: ·přímý prodej nejvyšší nabídce; ·Náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši; ·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy; ·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;   Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 10.12.2022


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!